Kullanım Şartları

Bu aracı kullanarak, aşağıdaki kullanım şartlarını kabul etmiş olursunuz. Aşağıdaki site FbSnapSave.Xyz veya FB-SnapSave.

Aşağıda belirtilenler, web sitemizi kullanımınıza ve web sitemize erişiminize ilişkin hüküm ve koşullardır. Video Downloader’ı kullanımınızla ilgili olarak size sorumluluk yükledikleri için lütfen bunları dikkatlice okuyun.

Bu web sitesine erişerek, bu web sitesinin Kullanım Hüküm ve Koşullarına, yürürlükteki tüm yasa ve yönetmeliklere bağlı kalmayı ve geçerli yerel yasalara uymaktan sorumlu olduğunuzu kabul edersiniz. Bu şartlardan herhangi birini kabul etmiyorsanız, bu siteyi kullanmanız veya siteye erişmeniz yasaktır. Bu web sitesinde yer alan materyaller, yürürlükteki telif hakkı ve ticari marka yasası ile korunmaktadır.

Telif Hakkı Sorunu

  • FbSnapSave.Xyz uygulamasına/web’e yapıştırılan bilgiler/içerik, telif hakkıyla korunan kullanıcıların meşru çıkarları için indirme/kaliteyi artırma amacıyla uygulama/web tarafından desteklenecektir.
  • Yalnızca kullanıcıların Instagram’da yayınladıkları içeriği “olduğu gibi” uygun şekilde görüntüleyin ve kullanıcılar, bilgileri ilgili yasalara uygun olarak elden çıkarma ve kullanma konusunda yasal hakka sahip olduklarından ve kendi fikri mülkiyet haklarını sağlamaktan sorumludur. kullanılan bilgi/içerik ile kullanıcının zekası.
  • Kullanıcılar bunu yalnızca bir kez, kişisel, ticari olmayan, ücretsiz amaçlarla kullanırlar ve FB-FB-SnapSave web sitesini/uygulamasını kullandıklarında, FB-SnapSave’in Hizmet Koşullarını anlarlar ve tek başına sorumlu olmayı taahhüt ederler. Web/uygulamadaki herhangi bir bilginin/içeriğin kullanımı, kullanıcının kendi kullanımı olarak yorumlanır ve kullanıcı, web/uygulamaya bu tür bilgileri/içeriği kendi kişisel amaçları için kullanma yetkisi verir.
  • FB-SnapSave, her içeriğin/bilginin yasal olup olmadığını kontrol edemez ve etme yükümlülüğü yoktur, ancak herhangi bir ihlal tespit ederse, kullanıcıların bu içeriğe erişmesini ve kullanmasını yasaklar.
  • FB-SnapSave, kullanıcı içeriğini herhangi bir nedenle yedeklemez/arşivlemez.
  • FB-SnapSave, kullanıcı bilgilerini toplamaz, bu da FB-SnapSave kullanımını tamamen anonim hale getirir.

Kullanım Lisansı

Yalnızca kişisel, ticari olmayan geçici görüntüleme için FbSnapSave.Xyz web sitesindeki materyallerin (bilgi veya yazılım) bir kopyasının geçici olarak indirilmesine izin verilir. Bu, mülkiyet devri değil, lisans verilmesidir ve bu lisans kapsamında şunları yapamazsınız:

  • Malzemeleri değiştirin veya kopyalayın;
  • Materyalleri herhangi bir ticari amaç için veya herhangi bir kamuya teşhir (ticari veya ticari olmayan) için kullanmak;
  • Materyallerden herhangi bir telif hakkı veya diğer mülkiyet notlarını kaldırın; veya
  • Materyalleri başka bir kişiye aktarın veya herhangi bir başka sunucudaki materyalleri “aynalayın”.

Kişisel bilgilerin gizliliğinin korunmasını ve sürdürülmesini sağlamak için işimizi bu ilkelere uygun olarak yürütmeyi taahhüt ediyoruz.

Feragatname

FbSnapSave.Xyz web sitesindeki materyaller “olduğu gibi” sağlanmaktadır. FbSnapSave.Xyz, açık veya zımni hiçbir garanti vermez ve ticari elverişliliğe ilişkin zımni garantiler veya koşullar, belirli bir amaca uygunluk veya fikri mülkiyetin ihlal edilmemesi veya diğer hak ihlalleri dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere diğer tüm garantileri reddeder ve geçersiz kılar. Ayrıca, FbSnapSave.Xyz, kendi İnternet web sitesindeki veya bu tür malzemelerle veya bu siteye bağlı herhangi bir sitedeki materyallerin kullanımının doğruluğu, olası sonuçları veya güvenilirliği ile ilgili herhangi bir garanti vermez veya beyanda bulunmaz.

Sınırlamalar

FbSnapSave.Xyz veya tedarikçileri hiçbir durumda FbSnapSave’deki materyallerin kullanımından veya kullanılamamasından kaynaklanan herhangi bir zarardan (sınırlama olmaksızın, veri veya kar kaybı veya iş kesintisinden kaynaklanan hasarlar dahil) sorumlu tutulamaz. Xyz’in internet sitesi, FbSnapSave.Xyz veya FbSnapSave.Xyz yetkili temsilcisine sözlü veya yazılı olarak böyle bir zarar olasılığı bildirilmiş olsa bile. Bazı yargı bölgeleri, dolaylı veya arızi zararlar için zımni garantilerin veya sorumluluk sınırlamalarının sınırlandırılmasına izin vermediğinden, bu sınırlamalar sizin için geçerli olmayabilir.

Malzemelerin Doğruluğu

Fbsnapsave.xyz web sitesinde görünen materyaller teknik, tipografik veya fotoğrafik hatalar içerebilir. Fbsnapsave.xyz, web sitesindeki materyallerin hiçbirinin doğru, eksiksiz veya güncel olduğunu garanti etmez. FbSnapSave.Xyz, web sitesinde yer alan materyallerde herhangi bir zamanda önceden bildirimde bulunmaksızın dilediği zaman değişiklik yapabilir. Ancak FbSnapSave.Xyz, materyalleri güncelleme taahhüdünde bulunmaz.

Bağlantılar

FbSnapSave.Xyz, İnternet web sitesine bağlı sitelerin tümünü incelememiştir ve bu tür bağlantılı sitelerin içeriğinden sorumlu değildir. Herhangi bir bağlantının dahil edilmesi, sitenin Fbsnapsave.xyz tarafından onaylandığı anlamına gelmez. Bu tür bağlantılı web sitelerinin kullanımı, kullanıcının kendi sorumluluğundadır.

Site Kullanım Koşulları Değişiklikleri

Fbsnapsave. XYZ, web sitesi için bu kullanım koşullarını herhangi bir zamanda önceden bildirimde bulunmaksızın değişiklik yapabilir. Bu web sitesini kullanarak, bu Kullanım Hüküm ve Koşullarının o sırada geçerli olan versiyonuna bağlı kalmayı kabul etmektesiniz. Bir Web Sitesinin Kullanımı için geçerli Genel Hüküm ve Koşullar.